CHÍNH SÁCH ĐẶT HÀNG, GIAO HÀNG VÀ ĐỔI TRẢ

Đặt hàng: khách hàng cọc 40% giá trị đơn hàng/hợp đồng, nếu khách hàng hủy sẽ mất tiền cọc. Trường hợp khách hàng chưa lấy hàng. Và quá 10 ngày kể từ ngày thông báo giao hàng, khách hàng phải chịu thêm 15% phí lưu kho sản phẩm và kéo dài không quá 30 ngày.

Giao hàng: Thu đủ số tiền còn nợ khi nhận hàng. Nếu không có người nhận hàng hoặc không thanh toán đủ tiền khi giao hàng, chúng tôi sẽ tiến hàng chở cửa về, khách hàng sẽ tự đến xưởng công ty lấy hàng và chịu mọi chi phí phát sinh.

Đổi trả hàng: công ty sẽ thu hồi cửa chưa lắp đặt còn mới, nằm trong quy cách kích thước chuẩn, phổ biến được sử dụng nhiều trên thị trường thuộc sản phẩm công ty và thuộc diện được xem xét đổi trả, chúng tôi sẽ thu lại 65% giá trị sản phẩm. Nếu sản phẩm đã giao đến tận nhà/công trình thì khách hàng tự chịu chi phí vận chuyển đến kho công ty.

Advantages of an Essay Writing Service

If you’re in need of writing an essay, you could always use the legit essay writing services help of an handmadewriting review expert essay writing service. The services provide many advantages over the traditional essay writing service like low prices experienced writers, professional and essaysrescue.com 24/7 support for customers. If you’re an international essaywriter student, you’ll love the fact they http://dispora.salatiga.go.id/which-essay-checker-should-you-use/ are experts in providing simple documents that are simple to grasp. This is the ideal choice for students from abroad looking to get assistance with coursework.